บ้านเรือนไทย
บ้านเดี่ยว 2 ห้องนอน เตียงคู่ มีแอร์ , ทีวี , ตู้เย็น , เครื่องทำน้ำอุ่น , ห้องน้ำในตัว ราคา 6,000 บาท / หลัง / คืน
บ้านเชิงเขา
บ้านเดี่ยว 1 หลัง มี 15 เตียง(7 ห้องน้ำ ) มีแอร์ , ทีวี , ตู้เย็น , เครื่องทำน้ำอุ่น , ห้องน้ำในตัว ราคา 12,000 บาท / หลัง / ค
ืน
   
บ้าน P1-P4
มี 4 ห้อง พักได้ห้องล่ะ 2 ท่าน มีแอร์ , ทีวี , ตู้เย็น , เครื่องทำน้ำอุ่น , ห้องน้ำในตัว ราคา 2,500 บาท / ห้อง / คืน
บ้าน G1-G8
มี 8 ห้อง พักได้ห้องล่ะ 2 ท่านน มีแอร์ , ทีวี , ตู้เย็น , เครื่องทำน้ำอุ่น , ห้องน้ำในตัว ราคา 2,300 บาท / ห้อง / คืน
   
บ้าน T1-T4
มี 4 หลัง พักได้หลังล่ะ 2 ท่านน มีแอร์ , ทีวี , ตู้เย็น , เครื่องทำน้ำอุ่น , ห้องน้ำในตัว ราคา 1,900 บาท / หลัง
บ้านริมน้ำ (R)
มี 9 ห้องพัก พักได้ห้องล่ะ 2 ท่าน มีแอร์ , ทีวี , ตู้เย็น , เครื่องทำน้ำอุ่น , ห้องน้ำในตัว ราคา 2,500 บาท / ห้อง / คืน
   
บ้าน M1
(มี 10 เตียงเดี่ยว 2 ห้องน้ำ พักได้ 10 ท่าน) มีแอร์ , ทีวี , ตู้เย็น , เครื่องทำน้ำอุ่น ราคา 7,500 บาท / ห้อง / คืน
บ้าน M2-5
(มี 2 เตียงเดี่ยว 1 ห้องน้ำ พักได้ห้องล่ะ 2 ท่าน) ) มีแอร์ , ทีวี , ตู้เย็น , เครื่องทำน้ำอุ่น ราคา 1,900 บาท / ห้อง / คืน
บ้านเฟื่องฟ้า 1-4
(มี 2 เตียงเดี่ยว 1 เตียงคู่ พักได้ 4 ท่าน) มีแอร์ , ทีวี , ตู้เย็น , เครื่องทำน้ำอุ่น , ห้องน้ำในตัว ราคา 3,000 บาท / ห้อง /
คืน
บ้านเฟื่องฟ้า 5
(มี 2 เตียงเดี่ยว พักได้ 2 ท่าน) มีแอร์ , ทีวี , ตู้เย็น , เครื่องทำน้ำอุ่น , ห้องน้ำในตัว ราคา 1,900 บาท / ห้อง / คืน
   
อาคารสัมนา
วันธรรมดา อัตราค่าที่พัก 1 คืน + อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ (50 ท่านขึ้นไป) ราคา 1,300 บาท / ท่าน
วันเสาร์-อาทิตย์ อัตราค่าที่พัก 1 คืน+อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ (50 ท่านขึ้นไป) ราคา 1,500 บาท / ท่า
เต้นท์
ขนาดเล็ก 2 ท่าน (ไม่รวมอาหารเช้า) ราคา 500 บาท / หลัง / คืน
ขนาดใหญ่ 5 ท่าน (ไม่รวมอาหารเช้า) ราคา 700 บาท / หลัง / คืน
   

* หมายเหตุ*

1.เสริมที่นอนท่านล่ะ 500 บาท / คืน + อาหารเช้า

2.ค่าผ่านประตูผู้ใหญ่ ท่านล่ะ 40 บาท เด็กท่านล่ะ 20 บาท (กรณีไม่ค้างคืน)

3.กรณีเข้ามาใช้บริการที่พัก ห้ามประกอบอาหาร

4.ห้องอาหารปิดเวลา 18.00 น.

5.ห้องสัมนา บรรจุได้ประมาณ 100-120 ท่าน

6.ที่พัก+อาหารเช้า ตามจำนวนเตียง

7.ค่าอาหารเช้า ท่านล่ะ120 บาท / ท่าน

8.ค่าเช่าพื้นที่ตั้งเต้นท์ (ไม่รวมอาหารเช้า) 300 บาท / ท่าน

ร้านอาหารบ้านต้นซุง